218 คุณหมอครับฉีดยาให้ผมหน่อย xหนุ่มน้อยไม่สบาย เลยโดนเข็มหมอ ดุ้นใหญ่ๆอัดก้น กระแทกรูตูด ปล่อยน้ำยาขาวขุ่นน้ำควยเข้าเต็มๆ

218 คุณหมอครับฉีดยาให้ผมหน่อย xหนุ่มน้อยไม่สบาย เลยโดนเข็มหมอ ดุ้นใหญ่ๆอัดก้น กระแทกรูตูด ปล่อยน้ำยาขาวขุ่นน้ำควยเข้าเต็มๆ

218 คุณหมอครับฉีดยาให้ผมหน่อย xหนุ่มน้อยไม่สบาย เลยโดนเข็มหมอ ดุ้นใหญ่ๆอัดก้น กระแทกรูตูด ปล่อยน้ำยาขาวขุ่นน้ำควยเข้าเต็มๆ